نظر کارشناسان مسائل ایران در آمریکا درباره کارنامه حقیقی جمهوری اسلامی پس از چهل سال

21 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با سپری شدن چهل سال از انقلاب اسلامی، تعدادی از ناظران آگاه به مسائل ایران در آمریکا نظر خود را درباره شرایط کنونی مردم و وافعیت های ایران پس از چهار دهه، با صدای آمریکا در میان گذاشتند.