عبور ده ها هزار زائر ایرانی از مرز شلمچه

16 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیشتر زائران ایرانی از مرز شلمچه وارد عراق می شوند ، و مقام های عراقی نیز می گویند از تمام توان خود برای ارائه خدمات بهتر به شرکت کنندگان در مراسم اربعین استفاده خواهند کرد