مخالفت علمای عراق با نهاد ولایت فقیه در ایران، در حاشیه دیدار روحانی و سیستانی

23 اسفند 1397