مارک دو بوویتز: ایران‌ایر باید دوباره تحریم شود

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مارک دو بوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دمکراسی: ایران ایر بخاطر نقشش در انتقاد امکانات برای رژیم اسد باید دوباره تحریم شود