گفت و گوی صدای آمریکا با سرمایه گذاران حاضر در کنفرانس اقتصادی ایران و اروپا

04 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از توافق هسته ای ایران و غرب، جمعیتِ جوان ۸۰ میلیون نفری و ذخایر نفت و گاز ایران، توجه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی را به بازار بالقوه و گسترده ی ایران جلب کرده است. گزارش نیلوفر پورابراهیم