"سرمایه گذارای ها پس از تحریم به نفع سپاه پاسداران خواهد بود"

30 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدافعان توافق هسته ای می گویند بیرون آمدن ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی به رشد و تقویت میانه روها در جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد.