اینترنت پر سرعت : خوب یا بد ؟

11 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو مرجع تقلید حامی جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ از وجود اینترنت پرسرعت در ایران دفاع کرده و حسن روحانی برای چندمین بار در هفته اخیر از طرح وزارت ارتباطات برای افزایش سرعت اینترنت دفاع کرده است .