آنچه در روز جهانی زن در تهران گذشت؛ بازداشت تجمع‌کنندگان

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، روز بین المللی زن با برخورد قهری ماموران امنیتی به تجمع مسالمت آمیز زنان معترض به قوانین تبعیض آمیز و بازداشت گروهی از آنان در تهران همراه بود. پیشتر عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به تبعیض علیه زنان هم در عمل و هم بر اساس قانون اشاره کرده بود.