ارتباط تجزیه طلبان با سازمان‌های جاسوسی بیگانه

13 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عرفان قانعی فرد نویسنده و پژوهشگر در گفتگویی در برنامه افق صدای آمریکا گفت ایران همیشه قبل و پس از انقلاب آماج حملات تروریستی بوده که از سوی کشورهای خارجی حمایت می‌شدند. حفظ امنیت ملی کشور، یک عرق ملی است و ارتباطی با نوع حکومت‌ها ندارد.