تحلیل کارشناسان از تاثیر توافق اتمی با ایران بر تحولات منطقه

25 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنوز مرکب تفاهم مربوط به توافق جامع هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران خشک نشده،بحث بر سر زمان رفع تحریم‌های غرب، بار دیگر رسیدن به توافق نهایی را به زیر سوال برده است .