بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم در ایران

05 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز آمار ایران گزارش داده که نرخ تورم شهری در دوازده ماهه منتهی به مردادماه امسال به کمترین میزان در سه سال گذشته رسیده است .احمد علوی اقتصاد دان در سوئد به صدای آمریکا می گوید این کاهش نشان از ایجاد انضباط مالی در دولت آقای روحانی دارد.