طرح حضور هند در توسعه چابهار در گروی توافق اتمی با ایران

16 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دو لت هند در نظر دارد برای بازسازی و توسعه بندر چابهار در ایران، قراردادی با تهران امضا کند،که بخشی از برنامه نارندا مودی نخست وزیر هند برای حضور درآسیای میانه از طرق بندر چابهار در دریای عمان است.اما بنظر می رسد تحقق این خواست در گرو توافق اتمی قددرت ها و ایران است.