مذاکرات هند و ایران برای بروزرسانی تاسیسات بندر چابهار

15 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هند به گونه ای محتاطانه سرگرم گفتگو با ایران برای احداث تاسیساتی بندری در چابهار در جنوب شرقی ایران است. آمریکا می گوید، سد راه هیچ پروژه ای نمی شود که منافع مردم ایران را در برداشته باشد اما باهرگونه پروژه ای که منافع آن به سپاه پاسداران برسد مخالفت خواهد کرد