مناسبات ايران و هند

08 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، برای سفری دو روزه به دهلی نو می رود. روابط ایران و هند در سال های گذشته و بر سر مسایل مختلف از جمله تحریم های جهانی علیه برنامه هسته ای تهران سرد شده است. گزارش از شپول عباسی.