صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به دنبال سرمایه های خارجی

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات ایران برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چهارم مردادماه همایشی یک روزه با حضور شرکت هایی از ۱۳ کشور برگزار می کنند.