آژانس بین المللی انرژی: تولید نفت ایران می تواند نیم میلیون بشکه افزایش یابد

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس آژانس بین المللی انرژی می گوید ایران توانایی آن را دارد که تولید نفت از منابع فعلی خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد، اما توسعه میدان های نفتی جدید نیاز به زمان دارد.