هیات آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران: سوال درباره فعالیت های انفجاری

15 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیاتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران مذاکرات خود را با مقام های ایرانی آغاز کرده است. قرار است دو طرف درباره «دو اقدام عملی ایران» برای کسب رضایت بازرسان آژانس مذاکره کنند. همزمان، وزیر امورخارجه ایران می گوید ۱+۵ باید واقعیت ها درباره مساله هسته ای ایران را بپذیرد.