فعال مدنی زندانی در ایران درخواست‌ها برای شکستن اعتصاب غذای خود را رد کرد

22 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سهیل عربی، فعال مدنی و سیاسی زندانی در زندان مرکزی تهران، که برای اعتراض به انتقال غیرقانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو فعال مدنی و سیاسی دیگر از ازندان اوین به قرچک، دست به اعتصاب غذا زده است، می گوید تا تحقق هدفش دست از اعتصاب غذا بر نمی‌دارد.