احمد شهید بار دیگر سرکوب بهائیان و افزایش اعدامها در ایران را محکوم کرد

24 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلسه ویژه بررسی حقوق بشر در ایران ۲۴ اسفند در سی و یکمین شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. در این نشست، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران بار دیگر افزایش اعدامها و فشار و سرکوب جامعه بهائیان در ایران را محکوم کرد. گزارش نیلوفر پورابراهیم