واکنش احمد شهید به موافقت ایران با حضور دو گزارشگر حقوق بشر در ایران

22 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون قوه قضاییه ایران می گوید ایران موافقت کرده که دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را خواهد پذیرفت اما به احمد شهید اجازه حضور در ایران را نخواهد داد. احمد شهید به صدای آمریکا گفته است که ایران باید تضمین دهد برای کسانی که با این گزارشگران صحبت کنند، مشکل پیش نیاید.