دیدبان حقوق بشر از ادامه نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد

10 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک گروه بین المللی مدافع حقوق بشر،در جدید ترین گزارش خود وضعیت حقوق بشر می گوید با روی کار آمدن دولت حسن روحانی امیدهایی برای کاهش نقض حقوق بشر شکل گرفت،اما اکنون با گذشت بیش از یکسال، اعدام ها افزایش یافته و برخوردبا فعالان مدنی شدت گرفته است.