بازداشت روستائیان معترض به زمین‌خواری مقامات؛ تجمع خانواده‌ها مقابل فرمانداری خرم‌آباد

14 شهریور 1399