تجمع پرسنل بیمارستان امام در کرج برای مطرح کردن مطالبات‌شان

25 اردیبهشت 1400