تجمع مالباختگان در تبریز؛ دارندگان حواله خرید خودرو می‌گویند شرکت صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو) دو سال خودرو تحویل نداده است

03 مهر 1399