در تجمع اعتراضی هویزه خوزستان: کشاورز معترض با خوابیدن زیر چرخ ماشین، مانع جمع‌آوری لوله‌های آب کشاورزان شد

20 تیر 1399