ده‌ها معترض مقابل وزارت نفت ایران تجمع کردند؛ اعتراض صنفی کارکنان

10 تیر 1399