خواسته‌های کارگران هفت‌تپه: سه ماه حقوق نگرفتیم، زن و بچه ما گرسنه هستند

03 تیر 1399