تجمع اعتراضی در روستا‌ها – اعتراض به تخریب منابع طبیعی در حاشیه بخش خاوه در لرستان

19 خرداد 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.