خانواده وحید دامور از کشته‌شدگان آبان از خانواده بختیاری اعلام حمایت کرد

16 اردیبهشت 1400