روایت مردی که همسر و فرزندانش را در سرنگونی هواپیما توسط سپاه از دست داد؛ این خطای انسانی نبود، کشتار و جنایت بود

01 دی 1399