فعالان حقوق اقلیت های ایران: نقض حقوق اقلیت ها ادامه دارد

27 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالان حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران می گویند؛ نقض حقوق آنها بطور سازمان یافته ادامه دارد. در جریان کنفرانسی که روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار شد سخنرانان تاکید کردند با وجود وعده های دولت بهبودی در وضعیت اقلیتهای قومی در ایران به وجود نیامده است. گزارش کوروش صحتی