همسر نازنین زاغری بازداشت او را به طلب ایران از بریتانیا مربوط دانست

01 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی شدن او در ایران را به بدهی ۵۰۰ میلیون دلاری لندن به تهران بابت معامله تسلیحاتی چهل سال پیش مربوط دانست.