نهادهای حقوق بشر: روحانی به وعده های خود عمل کند

04 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین الملل و چند گروه دیگر حقوق بشری در نامه های مشترک از دولت حسن روحانی خواسته اند که به شعارهای انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند و با شفافیت عمل کند.