نگرانی گزارشگران سازمان ملل از اعدامهای مخفیانه در ایران

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش اعدام در این کشور در هفته های اخیر را محکوم کردند.احمد شهید و کریستف هاینز، در بیانیه ای مشترک از مقامات ایران خواستند تا به روند نقض حقوق و کرامت انسانی شهروندانش پایان دهد . گزارش کوروش صحتی