گزارشگران بدون مرز: ایران زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان

29 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه ای به تداوم زندانی بودن روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایران اعتراض کرد. این سازمان بین المللی مدافع آزادی بیان نوشته است که با وجود روی کار آمدن دولت جدید در ایران و وعده هایی که برای تغییر شرایط مطبوعات داده شد ، پیشرفتی در این زمینه دیده نشده است.