سازمان ملل دستگيری فعالان جامعه مدنی ایران را محکوم کرد

19 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای موج اخیر دستگیری و محکومیت فعالان جامعه مدنی در ایران را محکوم کردند . احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران هم یکی از امضا کنندگان این بیانیه است .