اعتراض‌ها به تداوم نقض حقوق بشر در ایران

26 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جامعه بین المللی بهاییان از عدم تغییر شرایط پیروان این آیین در ایران انتقاد کرده است .در بیانیه ای که جامعه بین المللی بهاییان منتشر کرده آمده تداوم فشار و سرکوب بهاییان در ایران برخلاف وعده هایی است که حکومت ایران برای بهبود شرایط بهائیان متعهد شده است .