توصيه‌های شورای حقوق بشر به ايران درباره حقوق همجنس‌گرايان

13 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوایل آبان ماه در مجموع ۲۹۱ توصیه با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به جمهوری اسلامی ايران اعلام شد. واکنش ایران پذیرش بدون شرط بسیاری از آنها و اعلام پذیرش مشروط برخی دیگر است که در میان آنها مواردی به حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران برمی گردد.