اعتصاب غذای روزنامه نگار زندانی؛ احسان مازندرانی به بیمارستان فرستاده شد

31 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برادر همسر احسان مازندرانی در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا از ایست قلبی این روزنامه نگار در پی ۳۵ روز اعتصاب غذا در زندان خبر داد. به گفته او شرایط قلبی احسان مازندرانی احیا شده و او در بیمارستان سینا بستری است.