مرگ استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان دو هفته پس از بازداشت

22 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرگ یک استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، پس از سپری شدن نزدیک به دو هفته از دستگیری او در زندان پرسش برانگیز شده است. مقامات قضایی ایران می‌گویند او خودکشی کرده است، خانواده او اما این ادعا را رد کرده و خواستار کالبد شکافی مستقل شده اند.