سه سال بعد از زلزله کرمانشاه؛ هنوز اهالی روستاهای ثلاث باباجانی از آب لوله‌کشی آشامیدنی محروم هستند

06 تیر 1399