دیده بان حقوق بشر : زندانیان سیاسی زن را آزاد کنید

17 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با روز هشتم مارس ، روز جهانی حقوق زنان ، سازمان دیده بان حقوق بشر خواستار آزادی سه زندانی سیاسی زن در ایران شده است. سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر ، حکومت ایران را به نقض حقوق زنان متهم می کنند. موضوعی که از سوی مقامات ایران رد شده است. گزارشی از کوروش صحتی