درخواست سازمانهای حقوق بشر برای تمدید ماموریت احمد شهید

23 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از سازمانهای فعال در امور حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ایران شدند.