تداوم فشارها بر فعالان مدنی و نویسندگان در ایران

13 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با احضار فعالان مدنی به دستگاه قضایی، بکتاش آبتین، از دبیران کانون نویسندگان ایران، از احضار دوباره خود به وزارت اطلاعات خبر داد.