درخواست مجامع مدافع حقوق بشر: اعدام زندانیان کرد را متوقف کنید

23 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هجده سازمان و نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای مشترک از ایران خواسته‌ اند تا اجرای حکم اعدام، ۳۳ زندانی کرد سنی را متوقف کند. امضا کنندگان می گویند این احکام در شرایطی ناعادلانه صادر شده است. گزارش از کوروش صحتی