رد ادعای دروغ جمهوری اسلامی؛ برایان هوک: آمریکا انتقال دارو برای مردم ایران را تحریم نکرد

02 مرداد 1398