تصویب وام ۶۰ میلیون تومانی؛ تلاش دولت برای خروج مسکن از رکود

25 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای پول و اعتبار ایران موافقت کرده که از ابتدای دی ماه امسال وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن به متقاضیان خرید خانه پرداخت شود. میزان این وام پیش از این ۳۵ میلیون تومان بود. افزایش وام خرید خانه بخشی از تلاش دولت برای شکستن رکود مسکن در ایران است.