برکناری جعفر میلی منفرد از معاونت وزارت علوم

05 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد فرهادی ، وزیرعلوم ایران رای به برکناری جعفر میلی منفرد از پست معاونت آموزشی این وزارتخانه داد. مجتبی شریعتی نیا سرجانشین آقای میلی منفرد خواهد شد.