کمپین ده روز با بهاره هدایت

23 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از فعالان مدنی برای آزادی بهاره هدایت ، دانشجویی که به نه سال و نیم زندان محکوم شده است کمپینی راه اندازی کرده اند.گفتگوی تلفنی با رضوان مقدم ، فعال حقوق زنان و از اعضای این کمپین. گزارشی از کوروش صحتی