فیلمی که نشان می‌دهد متهم فساد اقتصادی و داماد وزیر کار به جای زندان در یک کافه است

12 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


گفته شده در این تصویر هادی رضوی دیده می شود که متهم پرونده بانک سرمایه و داماد وزیر است. پرونده فساد مالی بانک سرمایه با بیش از ۷۰ متهم در حال رسیدگی است.